Obiectivul general al proiectului ADC

Depăşirea etapei actuale, caracterizată prin lipsa schimbului de informaţii între ţarile Europei de Sud- Est privind potenţialul de cooperare antreprenorială (facilitarea schimburilor comerciale, specializarea, accesul la inovare, iniţiative comune pe pieţele globale).

Partenerii în proiectul ADC

Proiectul ADC se realizează în cadrul unui parteneriat care reuneşte 13 organizaţii coordonate de Regiunea Veneto (Italia), cunoscută pentru experienţa în domeniul clusterelor.
Ţările reprezentate în proiect sunt 5 ţări membre UE, respectiv Italia, Ungaria, Slovenia, Bulgaria, România şi 4 ţări non-membre UE, respectiv Serbia, Muntenegru, Bosnia-Herţegovina şi Croaţia.

Descrierea proiectului

Proiectul "Adriatic Danubian Clustering"(ADC) -
"Clusterizarea in zona Adriatico - Danubiană"
- scurtă prezentare -

Proiectul "Adriatic Danubian Clustering"(ADC) - "Clusterizarea in zona Adriatico - Danubiană", denumit în continuare " proiectul ADC" de la iniţialele în limba engleză, se înscrie între numeroasele proiecte prin care se concretizează politica Uniunii Europene de sprijinire a dezvoltării economice pe baza clusterelor. Acest proiect este finanţat din Programului de Cooperare Transnaţională pentru Europa de Sud - Est 2007-2013 (SEE) 2007- 2013, program cu finanţare europeană. România participă la acest proiect prin Institutul de Prognoză Economică, partener în acest proiect.

Institutul de Prognoză Economică derulează proiectul ADC în parteneriat cu alte opt ţări din zona Adriatico-Dunareană, respectiv Italia, Serbia, Ungaria, Slovenia, Bulgaria, Croaţia, Muntenegru şi Bosnia-Herţegovina.

Proiectul este coordonat de Regiunea italiană Veneto, binecunoscută pentru experienţa în domeniul activităţilor antreprenoriale. Celelalte ţări partenere în proiect sunt: Bulgaria, Italia (cu patru regiuni: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna şi Molise), Slovenia, Ungaria, Croaţia, Serbia, Muntenegru şi Bosnia-Herzegovina.

Precizăm că un cluster se formează prin aglomerarea unor firme / companii interconectate, cu acelaşi profil, precum şi cu profile complementare, cărora li se asociază universităţi, institute de cercetare, autorităţi locale, camere de comerţ şi agenţii de dezvoltare, în scopul creşterii competitivităţii economice . Clusterele sunt importante în primul rând pentru că permit companiilor să fie mai productive şi mai inovative decît ar putea fi dacă lucrează separat unele de altele.

In termeni mai tehnici, pentru pentru a oferi cadrul de aplicare a regulilor Ajutorului de Stat şi al altor forme de sprijin fianciar, clusterele inovative sunt definite ca "grupări de întreprinderi independente - start-up- uri inovative, întreprinderi mici, medii şi largi precum şi institute de cercetare - care operează într-un anumit sector şi regiune şi care si-au propus să stimuleze activitatea inovativă prin promovarea unor intense cooperări, utilizarea în comun a faciltităţilor, schimburi de cunoştinţe şi expertiză, dar şi prin contribuţia efectivă la transferul de tehnologie, networking şi diseminare a informaţiei la întreprinderile din cluster.

Proiectul ADC îşi propune identificarea în fiecare ţară parteneră în proiect din zona Adriatico-Dunareană a unor firme şi/sau clustere formate sau în curs de formare, cu activităţi în sectoare strategice şi competitive ale economiei celor nouă ţări, care sunt de interes comun pentru toţi partenerii din acest proiect, cu scopul de a le sprijini în procesul dezvoltării lor, prin oportunitatile oferite de cooperarea transnaţionala în general şi cooperarea între ţările participante la acest proiect, în special.

In cadrul acestui proiect se vor identifica în fiecare ţară parteneră în proiect, firmele care îşi desfăşoară activitatea într-unul din următoarele patru sectoare/ domenii de activitate, respectiv:
  1. Sectorul "Agroalimentar": prelucrarea, conservarea şi ambalarea produselor agro-alimentare, precum şi tehnologiile aferente;
  2. Sectorul "Construirea şi modernizarea locuinţelor": acest sector include o multitudine de activităţi destinate realizării unor spaţii de locuit sănătoase şi confortabile, respectiv: materiale ecologice de construcţii ("casa verde") şi tehnologii de construire, tehnologii pentru surse regenerabile de producere a energiei, aparatură electrocasnică, mobilă etc.;
  3. Sectorul "Logistică": depozitare, ambalare, transport şi tehnologiile aferente, aplicaţii TIC (tehnologia informaţiei si comunicării) în domeniile menţionate;
  4. Sectorul "Mecatronică": producţia de motoare, generatoare, transformatoare electrice, sisteme de control pentru procesele industriale, instrumente mecanice, pompe, compresoare, sisteme de prelucrare a aerului şi alte dispozitive termo-mecanice, tehnologii bio-medicale, tehnologii pentru prelucrare şi ambalare textile, pielărie, lemn; roboţi industriali şi construire antene etc., la care se adaugă componente mecanice produse de furnizori mai mici, dar specializaţi în domeniile menţionate.
Obiectivul proiectului ADC este de a sprijini companiile din cele patru sectoare economice de importanţă strategică pentru ţările implicate în proiectul ADC, de preferinţă integrate în clustere naţionale, să coopereze între ele pentru formarea şi/sau dezvoltarea unor clustere transnaţionale competitive şi eficiente.

Principalele rezultate aşteptate ale proiectului constau în crearea de facilităţi noi durabile şi eficiente pentru crearea unor reţele de clustere, care să integreze companii şi sisteme locale de producţie, construirea unei identităţi economice regionale a zonei Adriatico - Dunărene şi dezvoltarea zonei Adriatico - Dunărene ca un sistem productiv integrat, de înaltă competitivitate şi întărirea capacităţii ei de atragere a investitorilor străini.

In cadrul proiectului se va crea o bază de date comună celor nouă ţări partenere, care va fi structurată pe cele patru sectoare menţionate. Firmele care vor participa la proiect vor fi înscrise în această bază de date, având posibilitatea să intre în cooperare între ele şi să-şi promoveze produsele pe piaţa europeană în general si sud - est europeană în special.

Avantajele integrării firmelor româneşti în clustere transnaţionale prin intermediul proiectului ADC constau în principal în: Eforturile proiectului ADC de integrare a firmelor în clustere sau chiar reţele de clustere, se vor concretiza şi prin semnarea în acest an, 2011, a unor acorduri de înfiinţare a unor clustere transnaţionale în fiecare dintre cele patru sectoare: agroalimentar, construirea şi modernizarea locuinţelor, logistică şi mecatronică. Aşa cum am explicat la începutul prezentării, în aceste clustere transnaţionale vor intra clustere şi / sau firme din toate cele nouă ţări participante în proiect. Firmele româneşti din aceste domenii, interesate să intre în componenţa clusterelor transnaţionale pot obţine informaţii suplimentare pe adresa: https://ipe.ro/adc/index.html.

Persoane de contact:


Dr. Carmen Beatrice Pauna
Manager proiect ADC Romania
e-mail: pauna_carmen@ipe.ro

Dr. Gabriela Frentz
e-mail: gabriela_frentz@ipe.ro

Drd. Gabriela Bilevsky
e-mail:gbilevsky@ipe.ro

Tel. 021/3188106 / int. 3316 sau 3321

Mobil: 0788250659