INSTITUTUL DE PROGNOZĂ ECONOMICĂ

Secretariat General

021.318.81.48

Doriți să ne contactați?

ipe@ipe.ro

Istoricul Institutului de Prognoză Economică (IPE)

În 1970, în cadrul Comitetului de Stat al Planificării a fost înființat Centru de Cercetari și Studii de Prognoză, transformat șapte ani mai târziu, în 1977, în Institutul de Planificare Economică, sub dubla conducere a Comitetului de Stat al Planificării și a Institutului Național de Cercetări Economice. Institutul de Prognoză Economică (IPE) a fost înființat în 1990, pe structura Institutului de Planificare și Prognoză, în scopul facilitării cercetării economice orientate spre politici în domeniul tranziției economice și al impactului procesului de integrare în Uniunea Europeana asupra economiei românești. De atunci, Institutul a devenit un principal furnizor de idei în domeniul economic în România și toate analizele noastre au jucat un rol major în procesele decizionale la nivel macroeconomic în ultimii ani. Instituții precum Banca Națională a României, ministere de ramura (Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Industriei și Comerțului, Ministerul Agriculturii, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Integrării Europene, Comisia Națională de Prognoză, Institutul Național de Statistică), organizații internaționale (Națiunile Unite, Misiunea Băncii Mondiale în România), sindicate și asociații patronale se numară printre beneficiarii interni ai studiilor și analizelor noastre. De asemenea, Institutul de Prognoză Economică elaborează lucrări interne, valorificabile pe piața editorială sau publicistică referitoare la problematica modelarii corelațiilor macroeconomice, estimări ale componentelor seriilor dinamice și prognoză.

Conducători ai Institutului au fost, de-a lungul anilor:

Ionel Desmireanu : Nov. 1970 - Aprilie 1974

Toma Melinte : Mai 1974 - Dec. 1976

Ionel Desmireanu : Ian. 1977 - Dec.1992

Marin Comsa : Ian.1993 - Dec.1996

Ionel Desmireanu : Ian.1997 - Feb.1998

Lucian Liviu Albu - Mar. 1998 - prezent