INSTITUTUL DE PROGNOZĂ ECONOMICĂ

Secretariat General

021.318.81.48

Doriți să ne contactați?

ipe@ipe.ro

Proiecte naționale

"Motorul revoluției energetice bazate pe hydrogen-Pilelel de combustibil pe drumul de la cercetare la producție prin minimizarea barierelor tehnologice‟, Contractul de finanțare nr.25 PCCDI/2018, Contractor Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru tehnologii criogenice și izotopice-ICSI Râmnicu Vâlcea, subcontractor Institutul de Prognoză Economică, Responsabil de proiect IPE - Dr. Ionuț Purica, perioada de derulare a proiectului 12.03.2018-12.11.2020.


BREXIT - Evaluarea impactului integrării economice europene și a Brexitului asupra investițiilor străine directe atrase de Regatul Unit și România și asupra imigranților români din Regatul Unit‟, PN III P1-1.1.- PD-2016-0163, Contract de finanțare nr.4/2018, Director de proiect, Dr. Simionescu Mihaela, mentor - Acad. Lucian Liviu ALBU, perioada de derulare a proiectului 02.05.2018-30.04.2020


"Activităţi de pregătire a realizării infrastructurii de cercetare ALFRED în România - PRO ALFRED", Program ALFRED, Competiţia pentru proiecte C1-2019 - crt. Nr. 5/18.09.2019, Coordonator din partea IPE – Dr. Ionuț PURICA, 2019-2020.


NEWSPE - „O nouă abordare în testarea eficienței predictive superioare a modelelor de prognoză”, Proiectul PN-III-P1-1.1-PD-2019-0016, contractul de finanțare nr.124/2020, Director de proiect Dr. Dan-Gabriel ANGHEL mentor - Dr. Petre CARAIANI, perioada de derulare a proiectului 2020-2022.


"Metodologia unitară de evaluare a pagubelor în situații de urgență / dezastre (MEPSU), Contract nr.111823/20.08.2021 de servicii de consultanță, RO-GIES-197601-CS-QCBS LN 8892-RO, Contractor IGSU prin Banca Mondiala, Contractant IPE, Manager proiect Dr. Marioara IORDAN, 2021-2024.


Lista proiectelor naționale de cercetare 2000-2016

Proiecte internaționale

DanuBioValNet, ‟Cross-clustering partnership for boosting eco-innovation by developing a joint bio-based value-added network for the Danube Region‟, DTP1-1-095-1.1, Interreg Danube Transnational Programme, Lead Partner BIOPRO Baden-Württemberg GmbH, Breitscheidstr, Stuttgart, Germany, IPE-Partner 12, Coordonator de proiect din partea IPE - Dr. Carmen Beatrice PĂUNA, perioada de derulare, 08 decembrie 2016 - 30 iunie 2019.


BeRural, ‟Bio-Based Strategies and Road Maps for Enhanced Rural and Regional Development in the EU‟- 2019-2022, Grant Agreement, number 818478 - H2020-RUR-2018-2020, Lead Partner ECOLOGIC INSTITUT gemeinnützige GmbH (ECO), Germany, IPE-Partner 9, Coordonator de proiect din partea IPE - Dr. Carmen Beatrice PĂUNA


RuralBioUp, „Empowering EU Rural Regions to scale-Up and adopt small-scale Bio-based solutions: the transition towards a sustainable, regenerative, inclusive and just circular bioeconomy‟ - HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01, Grant Agreement No: 101060618, 2022-2025, Lead Partner AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA Italy, IPE-Partner 10, Coordonator de proiect din partea IPE - Dr. Carmen Beatrice PĂUNA


Lista proiectelor internaționale de cercetare 2000-2017