INSTITUTUL DE PROGNOZĂ ECONOMICĂ

Secretariat General

021.318.81.48

Doriți să ne contactați?

ipe@ipe.ro

Realizările Institutului de Prognoză Economică (IPE)


Dezvoltarea unor macromodele economice comprehensive pentru economia românească, în perspectiva integrării în Uniunea Europeană.

În prezent, cele patru modele macroeconomice diferite implementate în institutul nostru sunt singurele modele funcţionale calibrate pe datele statistice curente şi utilizate pentru activităţi de analiză şi prognoză (Macromodelul Dobrescu al economiei româneşti de tranziţie, Modelul RMSM WB, Prognoza IPE.

Aceste modele şi modelul macroeconomic nelinear, au stat la baza scenariilor Strategiei guvernamentale pentru integrare europeană şi dezvoltare durabilă.

Studii sectoriale şi specifice privind aspecte ale dezvoltării, reformei şi restructurării industriale, dezvoltate în comun fie cu parteneri din UE şi Europa Centrală şi de Est, cu parteneri din SUA, fie împreună cu alte instituţii interne. Exemple de astfel de proiecte sunt: Programul Naţional de Aderare la Uniunea Europeană (Program PHARE în cooperare cu Adam Smith Institute London şi Ministerul de Finanţe); Evaluarea competitivităţii şi a politicilor industriale pentru reformă (Ministerul Industriei şi Comerţului, proiect realizat impreună cu Vienna Institute of International Economic Studies (Austria), un studiu pilot urmând a fi extins în toate celelalte ţări Central şi Est Europene); Mechanisms of Long-Term Growth in the Economies in Transition (Cases of Russia and Romania), în cadrul Programului internaţional "Improvement of Economic Policy through Think Tank Partnership", USAID, IRIS, CMASF - Moscow, IEF - Bucharest, Global Insight - Washington, D.C., Romanian; Tax Evasion, Underground Economy and Fiscal Policies in Candidate Countries, în cadrul Proiectului GDN, CERGE-EI 100, GDN, IRIS Center, University of Maryland, WIIW, CERGE-EI, Vienna, Prague; alcătuirea Raportului din 2002 "Public Expenditure Review" împreună cu Banca Mondială; evaluarea impactului reformei în domeniul contribuţiilor sociale cu Ministerul Finanţelor Publice; formularea Programului de reformaă a administraţiei financiare (coordonaţi de Fondul Monetar Internațional);

Studii de impact cum ar fi: analize ale pieţei muncii, evoluţiei structurale a comerţului exterior şi investiţiilor străine directe, ale politicilor monetare şi fiscale. Exemple de proiecte: Politica in domeniul pieţei forţei de muncă şi realocarea sectorială a acesteia Un studiu comparativ pentru economiile in tranziţie, implementat impreună cu LSE (London School of Economics Regatul Unit); Impactul impozitării indirecte asupra cererii de benzină din Romania impreună cu Ministerul de Finanţe Adam Smith Institute; Sustenabilitatea datoriei publice şi a deficitelor Program al Băncii Mondiale şi CEROPE, etc.

O dimensiune importantă a activităţii noastre este orientată spre dezvoltarea cooperării cu insituţii şi organizaţii regionale (din Europa Centrală şi de Est), europene şi cu alte instituţii. Incă de la inceputul activităţii noastre am stabilit contacte cu instituţii de cercetare şi academice din Regatul Unit (LSE, LBS, Universitatea Heriot-Watt, Universitatea Essex, Universitatea Leicester, Colegiul Imperial, University of London), Franţa (CEPREMAP, ROSES - Universitatea Paris-I, GRATICE Universitatea Paris-XII), Austria (Institutul de Studii Avansate din Viena, Institutul Vienez pentru Studii Economice Internaţionale), Belgia (Universitatea Liberă din Bruxelles, Universitatea Catolică din Louvain), Germania (Universitatea Gottingen), Olanda (Universitatea Liberă din Amsterdam), Polonia (Universitatea din Varsovia, Universitatea din Gdansk), Ungaria (Universitatea Central Europeană, Universitatea Economică din Budapesta, Institutul de Economie Mondială din Budapesta), Republica Cehă (CERGE- Universitatea Charles), Bulgaria (Institutul de Economie, Universitatea Economică din Sofia), Slovenia (Universitatea din Ljubljana, Institutul Macroeconomic), Israel (Hebrew University of Jerusalem şi CINADCO), Canada (University of Toronto, Institute for Policy Analysis), SUA (Harvard University, Stanford University, University of Michigan, University of Pennsylvania- Global Insight, Le Laboratoire d’Economie et de Gestion de L’Universite de Bourgone-France), etc.