Titlul proiectului :

 Promovarea si valorificarea cercetarii stiintifice interdisciplinare in domeniul diagnozei si prognozei in afaceri publice si private prin colaborare europeana si internationala (PRO-CESIPAF)

Autoritatea Contractantă : Centrul National de Managementul Proiectelor

Contractor: Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative

Subcontractor : Institutul de Prognoza Economica

Durata proiectului : 24 luni(2006-2007)

OBIECTIVUL GENERAL

Amplificarea contributiei cercetarii stiintifice universitare si fundamentale academice in rezolvarea unor probleme de interes economico-social in context european prin cresterea vizibilitatii potentialului de cercetare, valorificarea rezultatelor cercetarii nationale si integrarea sa in cercetarea internationala.

Se doreste realizarea unei retele de cercetatori din tara si strainatate in domeniul diagnozei si prognozei in afaceri publice si private, astfel incat:

·        sa promoveze cercetarea stiintifica romaneasca in domeniul diagnozei si prognozei in afaceri publice si private, cu impact macro- si micro economic si social;

·        sa  puna in valoare potentialul de cercetare romanesc;

·        sa permita crearea de colective mixte care sa aplice cu succes la programele internationale de cercetare-dezvoltate;

·        sa mareasca vizibilitatea si accesibilitatea celor interesati la tematica de cercetare abordata si rezultatele cercetarii;

·        sa sporeasca interesul diferitelor categorii de beneficiari ai cercetarii stiintifice din domeniul socio-economic pentru produsele de cercetare romanesti;

·        sa  aprofundeze procesul de integrare a cercetarii romanesti si internationale in rezolvarea problemelor de interes socio-economic in context european.

Promovarea si cresterea vizibilitatii cercetarii romanesti in domeniul diagnozei si prognozei in afaceri publice si private precum si utilizarea rezultatelor la solutionarea problemelor de interes national se poate realiza numai printr-o mai buna cunoastere a potentialului si rezultatelor cercetarii si prin recunoasterea internationala a acestora prin integrarea in programe internationale.

Astfel, o mai buna participare a cercetatorilor romani din universitati si din institute specializate in proiecte internationale din PC 7, alaturi de cercetatori straini, va conduce la recunoasterea internationala a acestora si implicit la cresterea prestigiului national.

Cunoasterea si utilizarea experientei cercetatorilor straini, care, la randul lor, desfasoara o ampla activitate de cercetare stiintifica nationala, va permite valorizarea potentialului si a rezultatelor cercetarii romanesti la nivel national si crearea pietei pentru cererea de cercetare stiintifica din domeniu.

 OBIECTIVE SPECIFICE

·        Proiectarea unui sistem cadru de relatii – retea (network)  in cercetarea stiintifica din domeniul diagnozei si prognozei in afaceri publice si private precum si dezvoltarea infrastructurii de comunicare, care sa permita stabilirea de parteneriate cu mai mare usurinta.

·        Focalizarea interesului asupra ariilor tematice de interes international si national prin prezentarea comparativa a temelor de cercetare realizate in ultimii trei ani si identificarea zonelor de interes comun.

·        Cunoasterea metodelor de sporire a gradului de valorificare prin identificarea formelor de valorificare si diseminare a rezultatelor utilizate de alte comunitati stiintifice la nivel national.

·        Elaborarea si distribuirea unui model de propunere de proiect si elaborarea de propuneri de proiecte pentru programe europene si internationale in cadrul programului PC 7.

·        Obtinerea recunoasterii internationale a potentialului de cercetare in domeniul diagnozei si prognozei in afaceri publice si private si cresterea vizibilitatii catre mediile beneficiare ca furnizori credibili de servicii de cercetare stiintifica prin comunicarea pozitiei ocupate pe piata de cercetare nationala si internationala.

Obiectivele specifice programului CEEX 2005 Modulul III - Promovarea participării la programele europene şi internaţionale de cercetare se regasesc in obiectivele specifice ale prezentei propuneri de proiect astfel:

- dezvoltarea retelelor la nivel european în ariile tematice/ domeniile respective;

Obiectivul 1 – crearea unei retele de cercetatori romani si straini in domeniul diagnozei si prognozei in afaceri publice si private

- corelarea programelor nationale specifice, din tarile partenere, inclusiv în privinta difuzarii, diseminarii si transferului de rezultate si cunostinte S/T;

Obiectivul 2 – armonizarea ariilor tematice de interes;

Obiectivul 3 – identificarea formelor de valorificare si diseminare a rezultatelor

Obiectivul 5 – cresterea vizibilitatii prin comunicarea pozitiei ocupate in cadrul pietei de cercetare nationala si internationala

- extinderea activitatilor CD desfasurate în comun, inclusiv pregatirea de proiecte comune la viitorul Program Cadru 7 al UE.

Obiectivul 4 – elaborarea unui ghid/model de completare a dosarului de aplicatie in cadrul programului PC 7 si a cel putin unei aplicatii.