Biblioteca institutului

Biblioteca este deschisă zilnic Óntre orele 9-15,00 şi Ónchisă Ón weekend. Este conectată la Internet.

Adresa: Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, etaj 3.
Tel: (401) 410 32 00 / ext. 3324.