Baza de Date

Construită sub directa coordonare a Academicianului Emilian Dobrescu, baza de date răspunde, Ón principal, nevoilor de modelare macroeconomică analizei transformărilor survenite Ón economie Ón procesul complex al creării economiei de piaţă. La realizarea acesteia au participat cercetători din Institutul Naţional de Cercetări Economice.

Baza de date este structurată pe nouă blocuri, şi anume:

  1. Produsul Intern Brut
  2. Balanţa legăturilor dintre ramuri
  3. Indicatori monetari
  4. Comerţ exterior
  5. Bugetul consolidat
  6. Demografie
  7. Piaţa forţei de muncă
  8. Piaţa de capital
  9. Indicii de preţuri

Fiecare bloc oferă informaţii privind:

Coordonator: Academician Emilian Dobrescu

Colectiv operaţional:

Responsabili de blocuri:

Administrator bază de date: Corina Siman