Scurt istoric

In 1970, in cadrul Comitetului de Stat al Planificării  a fost infiinţat Centru de Cercetări şi Studii de Prognoză, transformat şapte ani mai tarziu , in 1977, in Institutul de Planificare Economică, sub dubla conducere a Comitetului de Stat al Planificării şi a Institutului Naţional de Cercetări Economice.

Institutul de Prognoză Economică (IPE) a fost infiinţat in 1990, pe structura Institutului de Planificare şi Prognoză, in scopul facilitării cercetării economice orientate spre politici in domeniul tranziţiei economice şi al impactului procesului de integrare in Uniunea Europeană asupra economiei romaneşti. De atunci, Institutul a devenit un principal furnizor de idei in domeniul economic in Romania şi toate analizele noastre au jucat un rol major in procesele decizionale la nivel macroeconomic in ultimii ani. Instituţii precum Banca Naţională a Romaniei, ministere de ramură (Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Industriei şi Comerţului, Ministerul Agriculturii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Integrării Europene, Comisia Naţională de Prognoză, Institutul Naţional de Statistică), organizaţii internaţionale (Naţiunile Unite, Misiunea Băncii Mondiale in Romania), sindicate şi asociaţii patronale se numără printre beneficiarii interni ai studiilor şi analizelor noastre. De asemenea, Institutul de Prognoză Economică Institutul de Prognoză Economică elaborează lucrări interne, valorificabile pe piaţa editorială sau publicistică referitoare la problematica modelării corelaţiilor macroeconomice, estimări componentelor seriilor dinamice şi prognoză

Conducători ai Institutului au fost, de-a lungul anilor:

Ionel Desmireanu

-

Nov. 1970

-

Aprilie 1974

Toma Melinte

-

Mai 1974

-

Dec. 1976

Ionel Desmireanu

-

Ian. 1977

-

Dec.1992

Marin Comsa

-

Ian.1993

-

Dec.1996

Ionel Desmireanu

-

Ian.1997

-

Feb.1998

Lucian Liviu Albu

-

Mar. 1998