Obiectivul general

Pachetul de măsuri propus de către Institut pentru a fi realizat are următoarele obiective:

Scopul fundamental al Institutului este de a deveni o interfaţă competitivă şi de incredere intre Romania şi restul Europei şi, un nod de reţea potenţial atractiv, in cadrul unui viitor sistem european de cercetare macroeconomică, de formulare şi analiză de politici economice. Pentru atingerea acestui obiectiv, ca o prioritate a consolidării poziţiei noastre şi a strategiei de dezvoltare viitoare, avem in vedere stabilirea şi imbunătăţirea continuă a legăturilor ştiinţifice cu instituţii partenere, de varf, europene şi regionale. Prin urmare, pachetul de măsuri propuse a fi realizate gravitează in jurul acestei priorităţi.