Seminarul de Modelare Macroeconomică:

Fondat in 1990 de Acad. Emilian Dobrescu
   
   Din 2009 s-a infiinţat Centrul de Modelare Macroeconomică in cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice

Participanţi: cercetători din unităţile componente ale Institutului Naţional de Cercetări Economice, specialişti din Institutul de Statistică Matematică, Academia de Studii Economice, Banca Naţională a României, Institutul Naţional de Statistică, Comisia Naţională de Prognoză.

Obiectul de activitate:

prezentarea de comunicări cu privire la evoluţiile recente in teoria şi modelarea macroeconomică, aplicaţiile econometriei moderne;
susţinerea informaţională a macromodelului economiei româneşti; a fost elaborată Banca de date a economiei naţionale care cuprinde informaţii privind evoluţia demografică şi piaţa forţei de muncă, PIB-ul şi componentele sale, comerţul exterior, indicatori bugetari, monetari şi de preţuri;
estimarea evoluţiei economiei româneşti; folosind Macromodelul ”Dobrescu”; in funcţie de ultimele informaţii statistice, sunt elaborate lunar predicţii pe baza opţiunilor posibile ale politicilor macroeconomice; predicţiile se referă la evoluţia posibilă a PIB-ului, a cererii agregate interne, a investiţiilor, a comerţului exterior, a şomajului şi a preţurilor;
organizarea de cursuri pentru doctoranzi în domeniul contabilităţii naţionale, econometriei, modelării macroeconomice;

Program de lucru: reuniuni săptămânale îin perioadele februarie-iunie şi octombrie-decembrie;

Rezultatele cercetărilor efectuate în cadrul seminarului sunt publicate în limbile română şi engleză în revistele INCE şi editura “Expert”;

 
Coordonator: Acad. Emilian Dobrescu
Secretari ştiinţifici: Bianca Păuna, Corina Sâman