Obiectivul principal al proiectului ClusterPoliSEE este acela de a spori capacitatea de intervenție a dedidenților politici, de a preveni riscurile și de a anticipa schimbările, de a dezvolta o strategie de specializare inteligentă cu scopul de a îmbunătăți activitatea clusterelor, accelerând totodată diferențierea și schimbările structurale către o economie bazată pe cunoaștere, în care este loc pentru oricare din regiunile sud-est europene.

În cadrul proiectului participă 25 de membrii parteneri, acoperind 11 țări diferite, din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei (8 State Membre UE și 3 țări IPA), în vederea dezvoltării politicilor inteligente pentru clustere, oferind suport coeziunii teritoriale, cercetării și dezvoltării, sistemelor deschise de inovare în spațiul sud-est european, prin încurajarea cooperării transnaționale între clustere puternic performante și slab performante.

Printre partenerii implicați: Instituții publice regionale și naționale responsabile cu dezvoltarea și implementarea de politici de cluster, agenții regionale de dezvoltare responsabile cu managementul programelor de cluster și de strategiile regionale de inovare, institute naționale de cercetare și universități, organisme de promovare a inovației și nu în ultimul rând rețelele de clustere. Propunerea proiectului se axează în principal pe abordarea metodologică ce are la bază experimente legate de crearea politicilor adecvate, acționând ca bază pentru formularea și implementarea de politici mai bune, luând în considerare și crearea unor instrumente de învățare reciprocă, utile în cadrul procesului de învățare, a mecasnismelor de dezvoltare, ce vin în întâmpinarea unui număr mare de decidenți, prin aplicarea abordării metodologice aplicate în cadrul Programului 6 Țări (6CP).

Planul de lucru are la bază o abordare matriceală, unde 6 domenii de dezvoltare interclusteriale se intercalează cu fazele operaționale ale proiectului. Domeniile de dezvoltare sunt reprezentate prin: Inovare, dezvoltarea clusterelor pe baza cercetării și dezvoltării, sustenabilitate prin dezvoltarea clusterelor, cooperare internațională între clustere și aderarea la alte rețele, îmbunătățirea cadrului financiar (finanțarea clusterelor), specializare regională si specializarea clusterelor și crearea de noi locuri de muncă și specializări. Printre obiectivele principale putem enumera: 1) identificarea lipsei de informație, blocajele de informare și modul în care acestea pot fi înlăturare din procesul de învățare; 2) îmbunătățirea procesului de schițare a politicilor efective, regionale în domeniul clusterelor. Astfel, cu ajutorul unor acțiuni pilot putem exemplifica și sublinia importanța priorităților, folosindu-le ca instrumente de stabilire a unor puncte de referință în ceea ce privește inițiativele curente dar și cele de perspectivă.

Proiectul ClusterPoliSEE (Politici de cluster inteligente în Sud Estul Europei) este co-finanțat de către Comisia Europeană în cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei. Comitetul de Monitorizare fiind organismul decizional principal al programului.

Acest proiect a fost aprobat în cadrul axei prioritare: Facilitarea inovării și a spiritului antreprenorial, zona de intervenție: Dezvoltarea rețelelor de tehnologice și de inovare în domenii specifice. Termenii de referință: Mecanismele de Învățare a Politicilor pentru Sprijinirea Dezvoltării Clusterelor.

Consorțiul va cuprinde autorități naționale și regionale, precum și instituții de cercetare-dezvoltare. Grupul de organizații cu experiență va transfera cunoștințele și experiențele către un grup de autorități mai puțin experimentat. Va exista, de asemenea, un grup de utilizatori dornic să învețe din experiența unui grup de parteneri. O atenție deosebită va fi accordată impactului proiectului ClusterPoliSEE privind schimbul de experiență cu alte inițiative de cluster din U.E.


Structura de management este definită cu ajutorul constituirii unui:

WG 1 - Inovarea, dezvoltarea clusterelor cu baza în cercetare și dezvoltare

WG 2 - Sustenabilitate prin dezvoltarea clusterelor

WG 3 - Cooperarea internațională a clusterelor și aderarea la alte rețele

WG 4 - Îmbunătățirea cadrului financiar (finanțarea clusterelor)

WG 5 - Specializare regională și specializarea clusterelor 

WG 6 - Crearea de noi locuri de muncă și specializări


Toate grupurile de lucru vor aborda pe orizontală problemele pe mai multe nivele dar și inter departamentale legate de politicile de cluster