Transnational cooperation for research consolidation through knowledge and innovation - KnowReset
Beneficiar: Universitatea de Vest din Timisoara, Romania
Parteneri: Institutul de Prognoză Economică din Academia Romană, București, Romania
University of Iceland - The Institute of Public Administration and Politics,Reykjavik, Iceland
Contract nr. 2/21/07.2014 - 14-SEE-PC-RO TIMISOA01

POLITICA PRIVIND MEDICAMENTELE COMPENSATE IN ROMANIA, 2008-2013 - Raport Final. Contractor: Institutul de Prognoză Economică, Beneficiar: Asociaţia "Local American Working Group"-LAWG, Evenimentul de lansare al studiului a avut loc in data de 23 oct, la Hotel World Trade Center

POS DRU -ID 62988       

Proiecte de excelenta CEEX

Proiecte PNCDI-II

Proiecte FP7

REFINEMENT - Financing systems' effects on the Quality of Mental health care in Europe
Contract/Grant agreement number: 261459
Collaborative project, FP7 / 2007 - 2013
Coordonator:
University of Verona,
Dept. Of Public Health and Community Medicine,
Sect. Of Psychiatry
IPE: Partener nr. 9
  
 Prezentare
    Raport final

SEE: Programul Operational de Cooperare Transnationala Sud-Estul Europei 2007-2013: 
    Proiectul SEE/AF/A/235/4.2./X "Adriatic Danubian Clustering ADC"
    Proiectul SEE / C/ 0008 / 1.3./X - Smarter Cluster Policies for South East Europe - ClusterPoliSEE
    Brosura de prezentare
    Comunicate de presa
        15 Octombrie 2012
        15 Martie 2013
        3 Martie 2014
        20 Noiembrie 2014
        5 Decembrie 2014

 

POSCCE  02.2.4

 

Proiecte de excelenta CEEX

 

Proiectul CEEX-05-D8- 24 C1-M1/05.10.2005

" Creşterea economică, ocuparea şi competitivitatea în economia bazată pe cunoaştere "

Autoritatea Contractantă: Institutul de Fizică Atomică

Contractor: Institutul de Prognoză Economică, 2005-2008 

Director de proiect: Dr. Lucian Liviu Albu

Subcontractori:

Institutul Naţional de Cercetări Economice

Institutul de Economie Naţională

Centrul Roman de Modelare Economică

Academia de Studii Economice

 

Proiectul CEEX-05-D8-34 C1-M1/05.10.2005

"Dezvoltarea durabilă a Romaniei în context european şi mondial"  

Autoritatea Contractantă: Institutul de Fizică Atomică

Contractor: Institutul Naţional de Cercetări Economice, 2005-2008

Director de proiect: Dr. Valeriu Ioan Franc

Responsabil de proiect pentru Institutul Prognoză Economică

Dr. Lucian Liviu Albu

Proiectul CEEX-05-D8-22 C1-M1/05.10.2005

"Imbătrinirea demografică in Romania, implicaţii economice şi sociale" 

Autoritatea Contractantă: Institutul de Fizică Atomică

Contractor: Institutul de Economie Naţională, 2005-2008

Responsabil de proiect din partea Institutul de Prognoză Economică

Dr. Marioara Iordan

Proiectul CEEX-05-D8-18 C1-M1/05.10.2005

"Valorificarea potenţialului competitiv al Romaniei in domeniul serviciilor"

Autoritatea Contractantă: Institutul de Fizică Atomică

Contractor: Academia de Studii Economice, 2005-2008

Responsabil de proiect din partea Institutul de Prognoză Economică

Dr. Marioara Iordan

Proiectul CEEX- 809/05.10.2005

"Obiectiv 3% Instrumente si masuri"

Autoritatea Contractantă: Institutul de Fizică Atomică

Contractor: SC ICTCM SA, 2005-2008

Responsabil de proiect pentru Institutul de Prognoză Economică

Dr. Mariana Nicolae

Proiectul CEEX-638-2005 C1-M1/05.10.2005

"Modele avansate de prognoza tehnico-economica specifice Romaniei, pentru emisiile de gaze cu efect de sera."

Autoritatea Contractantă MENER

Contractor: SC ICEM SA, 2006-2008

Responsabil de proiect pentru Institutul de Prognoză Economică

Dr. Marioara Iordan

 

Proiectul CEEX/10.2005

"Promovarea şi valorificarea cercetării ştiinţifice interdisciplinare in domeniul diagnozei şi prognozei in afaceri publice şi private prin colaborare europeana şi internaţională" (PRO-CESIPAF)- modul III

Autoritatea Contractantă: MEC/ANSTI

Contractor: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, 2005-2008

Responsabil de proiect pentru Institutul de Prognoză Economică

Dr. Marioara Iordan

Proiectul CEEX/08.2006

"Corelarea politicilor macroeconomice cu cele din domeniul cercetare-dezvoltare inovare (CDI) in vederea accelerării procesului de convergenţă către structurile europene" - modul I

Autoritatea Contractantă: Institutul de Fizică Atomică

Contractor: Academia de Studii Economice, 2006-2008

Responsabil de proiect pentru Institutul de Prognoză Economică

Dr. Marioara Iordan

Proiectul CEEX/08.2006

"Modele de delimitare si relationare public-privat in serviciile publice din Romania in perspectiva europeana, abordarea interdependentelor - Management, Master, Plan" - modul III 

Autoritatea Contractantă: MEC/ANSTI

Contractor: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, 2006-2008

Responsabil de proiect pentru Institutul de Prognoză Economică

Dr. Marioara Iordan

Proiectul CEEX/09.2006

Modele de analiză economico-financiară ale impactului măsurilor de reformă in sistemul public de sănătate"

Autoritatea Contractantă: Institutul de Fizică Atomică  

Contractor: Academia de Studii Economice, 2006-2008

Responsabil de proiect pentru Institutul de Prognoză Economică

Dr. Mariana Nicolae

 

Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2007-2013, PN II

 

Proiect PNCDI - II, Contract Nr. 929/ 2008

"Modele nelineare de prognoză a dezvoltării economice"

Contractor: Institutul de Prognoză Economică (IPE)

Director de proiect Ionut Purica

 

Proiect PNCDI - II, Contract Nr. 91-071/septembrie 2007

"Inovarea şi creşterea competitivităţii - vectori fundamentali ai progresului economico-social al Romaniei"

Contractor: Institutul de Prognoză Economică (IPE)

Director de proiect Lucian Liviu Albu

Subcontractori: Academia de Studii Economice (ASE) Bucureşti, Universitatea Romano-Americană (URA), Centrul de Economie a Industriei si Serviciilor (CEIS), Centrul Roman de Modelare Economică (CERME), Autoritatea Contractantă CNMP, 2007-2010.

 

Proiect PNCDI - II, Contract Nr. 91-038/septembrie 2007

"Mecanisme de promovare a politicii de flexibilitate si securitate ("flexicurity") şi de reducere a segmentarii pieţei muncii"

Contractor: Institutul Naţional de Cercetare Stiinţifică in Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale (INCSMPS)

Subcontractor : Institutul de Prognoză Economică IPE

Responsabil de proiect  Marioara Iordan, Autoritatea contractantă CNMP, 2007-2010.

 

Proiect PNCDI - II, Contract Nr. 91-024/septembrie 2007

"Corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii in domeniul TIC in Romania: Orizont 2015", Contractor:  Institutul de Economie Mondiala (IEM)

Subcontractor: Institutul de Prognoză Economică (IPE)

Responsabil de proiect  Marioara Iordan, Autoritatea contractantă CNMP, 2007-2010.

Proiect PNCDI - II, Contract Nr. 91-054/septembrie 2007

 "Corelaţii intre caracteristicile socio-economice ale regiunilor de dezvoltare şi  nivelul economiei informale: Estimări, analize şi scenarii"

Contractor: Academia de Studii Economice (ASE), Bucureşti

Subcontractor: Institutul de Prognoză Economică (IPE)

Responsabil de proiect Lucian Liviu Albu, Autoritatea contractantă CNMP, 2007-2010.

Proiect PNCDI - II, Contract Nr. 91-052/septembrie 2007

"Modelarea si evaluarea impactului investitiilor directe nationale si internationale asupra pietii muncii si evolutiilor macroeconomice din Romania"

Contractor : Academia de Studii Economice (ASE), Bucureşti

Subcontractor : Institutul de Prognoză Economică (IPE)

Responsabil de proiect Cornelia Scutaru, Autoritatea Contractantă CNMP, 2007-2009.

 

Proiect PNCDI - II/septembrie 2007

"Managementul deşeurilor. o analiză diagnostic a evoluţiei deşeurilor provenite   din construcţii şi demolări in mediul urban in contextul post aderarii Romaniei la Uniunea Europeană"

Contractor: Academia de Studii Economice, Bucureşti

Subcontractor: Institutul de Prognoză Economică (IPE)

Responsabil de proiect Radu Lupu, Autoritatea Contractantă CNMP, 2007-2009.

 

Proiect PNCDI - II/septembrie 2007

"Cresterea securitatii in alimentarea cu energie  utilizand modele managerial-informatice e-energy" 

Contractor : Camera de Comert si Industrie Bucuresti

Subcontractor Institutul de Prognoza Economica (IPE)

Responsabil de proiect Ionuţ Purica, Autoritatea contractantă : Centrul Roman de Monitorizare Proiecte (CNMP), 2007-2010

 

Proiecte FP7

 

Proiect FP7

SMILE-Synergies in Multi-scale Inter Linkages of Eco-social systems, Project number 217213, Collaborative Project
Coordonator: Turku School of Economics, Finland, Futures Research Center
Institutul de Prognoza Economica (IPE) - partener 6

Consortium meeting Project FP7- SMILE

Raport final (ro) (eng)

 

SEE: Programul Operational de Cooperare Transnationala Sud-Estul Europei 2007-2013

Proiect SEE/AF/A/235/4.2./X

A.D.C. - "Adriatic - Danubian Clustering"
ADC Romania - evenimente si manifestari

- Institutul de Prognoza Economica (IPE) - partener

DanuBioValNet Project - Danube Transnational Programme